Tato služba zahrnuje hodnocení, měření a správný návrh staveb v oblasti akustiky. Zajistíme Vám akreditované měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí, ve vnějším i vnitřním prostředí a ze stacionárních zdrojů, jako je například výtah, VZT, tepelné čerpadlo, apod. Dále také zajistíme akreditované měření hluku z dopravy, stavební činnosti a hudební produkce. Pro komfort v budově je také důležitý správný návrh úprav pro zlepšení vzduchové nebo kročejové neprůzvučnosti konstrukcí nebo návrh řešení prostorů z hlediska doby dozvuku a prostorové akustiky.

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next