Ke kvalitně navržené stavbě patří také její kvalitní provedení. Pomocí blower door testu lze kvalitu stavby a zejména provedení detailů velmi rychle prověřit. Během pár okamžiků vyhodnotíme vzduchotěsnost obálky budovy (kolik tepla nechtěně uniká z objektu díky nepřesnému provedení stavby) a tím i energetickou náročnost objektu. Díky blower door testu můžeme již při realizaci hrubé stavby zjistit vady vzniklé nepřesným provedením, tyto vady případně napravit a předejít významným únikům tepla z objektu a pronikání vlhkého vzduchu do objektu, díky kterému poté může docházet ke kondenzaci vodní páry a následným plísním. Blower door test je také nutný pro získání dotace oblasti B Nové zelené úsporám.

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next