Čistička odpadních vod a studna jsou považovány za samostatné stavební objekty, které vyžadují zvláštní územní řízení a stavební povolení, u studny je třeba vyřídit povolení k čerpání podzemní vody. Projekt povolení pro tyto druhy stavby zpracujeme a vyřídíme.

Malé domácí ČOV, neboli čistírny odpadních vod, jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat.

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next