Dynamickou simulaci využíváme pro optimalizaci tepelného komfortu místností u novostaveb i rekonstrukcí, při analýze pro výběr nejvhodnějšího typu systému vytápění nebo chlazení a větrání budovy, při analýze pro efektivní regulaci vytápění, chlazení a větrání budovy a pro další jiné výpočty. Ve výpočtu se zohledňují proměnlivé podmínky jako např. teplota a relativní vlhkost vzduchu v exteriéru, intenzita slunečního záření, rychlost a směr větru, proměnlivost využívání objektu a technických zařízení – vytápění, chlazení, atd.

bottom – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next