Na základě výpočtu tepelných ztrát a stanovení návrhových teplot jednotlivých místností budovy vytvoříme projekt elektrického vytápění topnými kabely. Návrh vytápění je tvořen přímo na konkrétní objekt, tudíž se ke každému projektu přistupuje individuálně a jsou zohledněny požadavky a potřeby zákazníka. Topný kabel se umisťuje těsně pod nášlapnou vrstvu s malou roztečí smyček, aby byla podlaha rovnoměrně prohřívána. Akumulační a mírně akumulační topné kabely lze použít jako hlavní vytápění a přímotopné topné kabely pro komfortní ohřev podlahy např. v koupelně.

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next