Energetická studie je zpracovávána za účelem zjištění optimálního systému a způsobu energetického opatření pro konkrétní objekt. Studie šetří především peníze, protože ukáže, jaká opatření jsou ekonomicky, technicky a funkčně nejlepší. Výsledky energetické studie slouží jako podklad pro další rozhodování. Studie zahrnuje výpočet energetické náročnosti domu a následný návrh energeticky úsporných opatření. Součástí studie je také zjištění úspory v návaznosti na navržených opatřeních, ekonomické posouzení opatření a doporučení nejvhodnějšího řešení. Studie se přizpůsobuje požadavkům a potřebám zákazníka.

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next