Zpracujeme Vám vše potřebné pro možnost získání kotlíkové dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dle konkrétního případu zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy nebo navrhneme technické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, tzv. „mikro“ energetické opatření. Kotlíkovou dotaci je možné čerpat na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám je tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a „mikro“ energetická opatření.

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next