Náš tým odborníků pro Vás zajistí získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Zajišťujeme kompletní zpracování žádosti, projektové dokumentace a tepelně technických výpočtů potřebných k vyřízení a schválení dotace, včetně doložení všech dokumentů pro vyplacení dotace. V rámci dotace NZÚ zpracováváme projekty pro všechny oblasti podpory – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A – výměna oken a dveří, zateplení stěn, střechy, stropu, podlahy), výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B) a efektivní využití zdrojů energie (oblast C – výměna zdrojů tepla, instalace solárních termických a fotovoltaických systémů, instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla).

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next