Zahájení stavby Vašeho snu o menším rodinném domku či víkendové chatě je podmíněno zajištěním potřebné dokumentace k ohlášení stavby. Na základě plné moci Vám naše firma nabízí obstarání veškerých potřebných povolení, stanovisek a dokumentů pro získání vydání souhlasného stanoviska a Vy tak budete osvobozeni od administrativního maratonu jednání s úřady.

Stavební povolení obsahuje:

  • průvodní a technickou zprávu
  • situační výkresy
  • stavební výkresy
  • projekt statiky domu
  • požárně bezpečnostní řešení
  • průkaz energetické náročnosti budovy

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next