PBŘ je nezbytnou součástí většiny projektové dokumentace předkládané na stavební úřad. V rámci této části dokumentace se hodnotí parametry stavby při požáru, jakou jsou odolnost konstrukcí, únikové cesty, hasební prostředky a další… Spolupracovníci naší kanceláře mají mnohaletou zkušenost se zpracováváním PBŘ. Díky tomuto naše společnost garantuje dokumentaci, které na jedné straně bude splňovat veškeré současné legislativní a normativní požadavky v oblasti PBŘ a na straně druhé nebude požadovat nadbytečné technologie a stavební konstrukce, které by mohly významně prodražit celou stavbu, aniž by přinesly větší bezpečnostní efekt.

bottom – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next