Zpevněná plocha je stavbou. Dle zákona stavebním dílem nemůže být pouhé nahromadění, případně složení stavebního materiálu na určité místo, a proto jsme tady my, abychom Vám zpracovali projekt zpevněných ploch. S ohledem na to, že stavba musí vyhovovat základním požadavkům na stavby, což je mechanická odolnost a stabilita stavby, nelze za zpevněnou plochu považovat plochu ze snadno rozebíratelných povrchů bez nutnosti použití speciálních technologií, či zpevněných povrchů pozemku, pouhým rozprostřením materiálu (štěrku, drtě) na povrchu pozemku.

  • návrh dopravního napojení na příjezdovou komunikaci
  • parkovací plochy
  • terasy
  • okapový chodník

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next