Zajišťujeme služby měření a vyhodnocení radonu na pozemcích a v objektech potřebné pro účely stavebního řízení. Díky této službě lze navrhnout potřebná opatření zajišťující maximum pro vaše zdraví. Dále nabízíme možnost zpracovaní hydrogeologického posudku potřebného například pro získání povolení k odběru podzemní vody.

bottom – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next