Rekuperace je moderní způsob nuceného větrání objektů sloužící ke zpětnému získávání energie mezi vzduchem odpadním a přiváděným. Tento způsob větrání významně přispívá ke snižování energetické náročnosti staveb, tedy k úspoře  vytápění. Mezi další výhody patří možnost eliminace prachových a pilových částic, regulovatelnost větrání a především eliminace nepříjemného průvanu z větrání okny. Naše firma nabízí komplexní služby související s návrhem rekuperace, včetně zajištění dodání, odborné instalace a údržby.

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next