Nedílnou součást stavebního projektu představuje statika. Naše firma nabízí provedení stavebně technických průzkumů,  statických posudků a výpočtů všech druhů konstrukcí u staveb v rozsahu běžných rodinných domů zpracovaných zkušeným a spolehlivým statikem.

bottom – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next