Pro větší projekty rodinných domů (nad 150 m2 zastavěné plochy) Vám zajistíme stavební povolení včetně jednání s úřady. Zpracováváme projektovou dokumentaci pro pozemní stavby, případně pasport stavby pro projekt rekonstrukce rodinného domu, včetně všech dílčích částí, které udává vyhláška o dokumentaci staveb.

Stavební povolení obsahuje:

  • průvodní a technickou zprávu
  • situační výkresy
  • stavební výkresy
  • projekt statiky domu
  • požárně bezpečnostní řešení
  • vyjádření Hasičského záchranného sboru
  • technické zařízení budovy (vnitřní rozvody)
  • průkaz energetické náročnosti budovy

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next