Požadavky na letní a zimní tepelnou stabilitu jsou ukotveny v závazné normě ČSN 73 0540. Tepelná stabilita místnosti v létě se posuzuje především z důvodu posouzení rizika přehřívání. To je kritické obzvlášť u objektů s výrazným podílem prosklených ploch. Pro vyhovující stav musí maximální denní teplota vzduchu v místnosti v letním období vykazovat hodnotu nejvýše 27°C. V zimním období se naopak sleduje pokles teplot vnitřních povrchů konstrukcí, vnitřního vzduchu a výsledné teploty místnosti v závislosti na čase. K poklesu dochází v době, kdy je přerušeno vytápění. Výsledkem je protokol obsahující vypočtené hodnoty a porovnání s normou. V případě že nejsou požadavky normy splněny, je možné navrhnout opatření.

bottom – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next