Tepelná ztráta objektu je hodnota tepelné energie (přesněji tepelný tok), která z domu uniká prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce a větráním. Do výpočtu vstupují informace o konkrétním objektu, především velikost budovy, skladby jednotlivých konstrukcí a údaje o výplních otvorů při obálce budovy a návrhové teploty. Díky tomuto počítáme tepelnou ztrátu přesně na daný objekt. Hodnota tepelné ztráty budovy je velmi důležitým údajem pro správný návrh vytápění, změny vytápěcího systému nebo zateplení objektu.

top – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next