Provádíme zaměření staveb a přístaveb rychle a spolehlivě v domluvený termín, který vyhovuje oběma stranám. Zaměření staveb a přístaveb se zpracovává pro:

  • stavební zaměření stávajícího stavu rodinných domů, bytů, budov
  • dokumentace skutečného provedení stavby, pasport stavby
  • zaměření podlahových ploch nemovitostí
  • geometrický plán stavby
  • vklad do katastru

bottom – kopie

[]
1 Step 1
Telefon
Vaše zpráva
0 /
Previous
Next